Het is vandaag :

Filosofie:

Oracle Consultancy is het vak om IT producten zo optimaal mogelijk in te zetten, met als doel de bedrijfsprocessen zo goed mogelijk te ondersteunen. In de praktijk houdt dit in dat door communicatie en informatie de business op de hoogte moet worden gesteld van de mogelijkheden die er zijn door een optimale inzet van de beschikbare IT producten.

Bij het ontwikkelen, inzetten en beheren van Oracle producten of daaraan gerelateerde producten moet de consultant goed in kaart brengen hoe men de technologie op een zo efficiënte, stabiele en optimale wijze kan implementeren. Verder is het zaak de continuïteit van Oracle Producten gedurende de life cycle te garanderen en te beheren.

Door een goede implementatie, standaardisatie, en pro-actief beheer moet men waarborgen dat er geen verstoringen optreden van de business processen tengevolge van de ingezette IT oplossingen. Als bedrijf zit men niet te wachten op een technisch verhaal, maar op goed werkende IT producten die dan de business processen optimaal ondersteunen.

Over Robert Salemink

In 2000 ben ik als Oracle database administrator bij UPC aan de slag gegaan en heb hier mijn fundament gelegd voor het Oracle consultancy vak. Hierna volgde al snel de overstap naar consultancy bij Ciber, waar ik gestart ben als database administrator en ben doorgegroeid als project consultant.

Mijn expertise ligt in het optimaliseren/beheren/implementeren van databases en het stroomlijnen/uitvoeren van ICT werkzaamheden binnen projecten. Door mijn brede kennis van ICT ben ik ook breed inzetbaar.

Met vriendelijk groet,
Robert Salemink

 O - OAK    R - RIDCH     A - ANALYTICAL     C - COMPUTING    L - LOGICAL      E -ENGINE.